Going. | Dis/appointment – warsztaty performatywne z Andreyem Ustinovem - Centrum Sztuki WRO - WRO Art Center

Dis/appointment – warsztaty performatywne z Andreyem Ustinovem

17:00 | Piątek, 17 listopada 2017
Centrum Sztuki WRO - WRO Art Center

Warsztat

Free

Free

---> scroll for ENG

PL

Warsztaty prowadzone przez Andrey Ustinov / Andrey Ustinov, autora Film Noir, performatywnego działania prezentowanego podczas WRO Media Art Biennale 2017 DRAFT SYSTEMS, będą poświęcone fizycznemu i psychologicznemu doświadczeniu chodzenia, subiektywnemu postrzeganiu przestrzeni miejskiej oraz mapowaniu cyfrowemu.

Uczestnicy wraz z artystą będą omawiać zagadnienia związane z miastem, takimi jak miasto postmodernistyczne jako przestrzeń do oszustwa, rozczarowania, niebezpieczeństwa, porażki, poczucia zagubienia i sfrustrowania; miasto jako płaszczyzną projekcji dystopijnych wyobrażeń.

Warsztaty składają się z części teoretycznej i praktycznej. Ich istotnym elementem jest aplikacja internetowa, którą Ustinov opracował we współpracy z Jurijem Popovem, projektantem stron internetowych. Efektem działań w ramach warsztatów będzie stworzenie multimedialnej mapy internetowej opartej na aplikacji internetowej.

Uczestnicy: powyżej 16 roku życia, nie są wymagane żadne szczególne umiejętności, tylko chęć do ruchu i działania w przestrzeni miejskiej, przydadzą się też telefon komórkowy, tablet albo laptop z dobrą baterią i internetem mobilnym

Język: warsztaty będą prowadzone w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim

Zapisy: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Osoby chętne do udziału w warsztatach prosimy o wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza (dostępny: http://wrocenter.pl/wp-content/uploads/2017/10/DISAPPOINTMENT_formularz.pdf) e-maila na adres: zapisy@wrocenter.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać “(Dis)appointment”.

Szczegółowy program warsztatów: http://wrocenter.pl/pl/disappointment/

//

ENG

Workshop led by Andrey Ustinov who‘s performative work Film Noir was presented at the 2017 WRO Biennale focuses on physical and psychological experiences of walking, subjective perception of city spaces and digital mapping.

The main topics that will be covered are: the postmodern city as a space for deception, disappointment, danger, failure, being lost and frustrated; the city as a projection plane for dystopian imaginings.

The workshop will consist of theoretical and practical components. Andrey Ustinov will introduce a web application that he had developed in cooperation with Yuri Popov, web designer. This app will be used for the performance which is a part of the workshop. The outcome of the workshop will be the creation of a multimedia online map based on the web application.

Participants: people over 16. No particular skills are required, just the will to move and act within the city space. It would be great if everyone had a smartphone, iPad or laptop with a mobile internet and a long-lived battery�.

Language: workshop led in English, German, Russian, Polish.

Participation: All is free of charge. Limited number of places. Please fill in the application form (available here: http://wrocenter.pl/wp-content/uploads/2017/10/DISAPPOINTMENT_formularz.pdf) and then send it zapisy@wrocenter.pl (in the email title write: “(Dis)appointment”.

More information: http://wrocenter.pl/en/disappointment/

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  send     disappointmentmore     zadne     charge     subjective     cooperation     smartphone     film     wspolpracy     poswiecone     zapisywrocenterpl     postmodern     work     jest     dzialan     noir     designer     liczba     deception     takimi     psychological     angielskim     subiektywnemu     performative     city     wraz     space     tylko     przestrzen     warsztatow     dobra     here