Going. | Art & Science. O prospołecznym sprzężeniu nauki i sztuki - Dwa Jelonki

Art & Science. O prospołecznym sprzężeniu nauki i sztuki

18:00 | Czwartek, 18 stycznia 2018
Dwa Jelonki

Spotkanie

Zapisy

Zapisy

Podczas spotkania dowiecie się, czym jest art & science i dlaczego warto wykorzystywać działania z pogranicza nauki i sztuki jako innowacyjne i głęboko zaangażowane działania na rzecz pogłębiania odpowiedzialności i świadomości społecznej.

W pierwszej części, na podstawie kilku projektów, omówimy ważkie współcześnie tematy związane z szeroko pojętą ekologią oraz społecznym wpływem najnowszych rozwiązań biotechnologicznych. Rozważymy na ile omawiane prace mogą być przydatne w wymiarze edukacyjnym. W drugiej, warsztatowej części spotkania wykorzystamy zdobytą wcześniej wiedzę by opracować możliwe scenariusze wydarzeń prospołecznych w omawianych kontekstach.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy (na obie jego części) pod adresem robertstatkiewicz@bemowskie.pl

O prowadzącej:
Joanna Jeśman – doktor kulturoznawstwa i anglistka. Prowadzi badania na pograniczu humanistyki i nauk o życiu w perspektywie posthumanistyki, studiów nad nauką i humanistyki medycznej. Zajmuje się też działaniami upowszechniającymi i popularyzującymi naukę oraz komunikacją naukową. Współpracowała z Waag Society. Institute for Art, Science and Technology w Amsterdamie, Uniwersytetem w Amsterdamie w ramach międzynarodowego konsorcjum „Museums, Medicine and Society” oraz z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  dlaczego     studiow     omawiane     wykorzystamy     jako     pogranicza     poglebiania     miedzynarodowego     wczesniej     opracowac     wydarzeniu     nauk     zdobyta     odpowiedzialnosci     jest     nauki     uniwersytetem     oraz     jesman     kulturoznawstwa     konsorcjum     prace     spotkania     ramach     swiadomosci     prospolecznych     spolecznym     obowiazuja     wykorzystywac     zwiazane     posthumanistyki     zaangazowane