Going. | Art & Science. O prospołecznym sprzężeniu nauki i sztuki - Dwa Jelonki

Art & Science. O prospołecznym sprzężeniu nauki i sztuki

18:00 | Czwartek, 18 stycznia 2018
Dwa Jelonki

Spotkanie

Zapisy

Zapisy

Podczas spotkania dowiecie się, czym jest art & science i dlaczego warto wykorzystywać działania z pogranicza nauki i sztuki jako innowacyjne i głęboko zaangażowane działania na rzecz pogłębiania odpowiedzialności i świadomości społecznej.

W pierwszej części, na podstawie kilku projektów, omówimy ważkie współcześnie tematy związane z szeroko pojętą ekologią oraz społecznym wpływem najnowszych rozwiązań biotechnologicznych. Rozważymy na ile omawiane prace mogą być przydatne w wymiarze edukacyjnym. W drugiej, warsztatowej części spotkania wykorzystamy zdobytą wcześniej wiedzę by opracować możliwe scenariusze wydarzeń prospołecznych w omawianych kontekstach.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy (na obie jego części) pod adresem robertstatkiewicz@bemowskie.pl

O prowadzącej:
Joanna Jeśman – doktor kulturoznawstwa i anglistka. Prowadzi badania na pograniczu humanistyki i nauk o życiu w perspektywie posthumanistyki, studiów nad nauką i humanistyki medycznej. Zajmuje się też działaniami upowszechniającymi i popularyzującymi naukę oraz komunikacją naukową. Współpracowała z Waag Society. Institute for Art, Science and Technology w Amsterdamie, Uniwersytetem w Amsterdamie w ramach międzynarodowego konsorcjum „Museums, Medicine and Society” oraz z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  opracowac     zdobyta     jako     robertstatkiewiczbemowskieplo     wplywem     centrum     studiow     przydatne     wykorzystamy     warszawie     innowacyjne     naukowa     kilku     podczas     spolecznejw     waag     pierwszej     nauk     ramach     rozwazymy     museums     poglebiania     odpowiedzialnosci     jesman     rzecz     swiadomosci     upowszechniajacymi     zapisy     posthumanistyki     zajmuje     jest     szeroko