Going. | Art & Science. O prospołecznym sprzężeniu nauki i sztuki - Dwa Jelonki

Art & Science. O prospołecznym sprzężeniu nauki i sztuki

18:00 | Jutro
Dwa Jelonki

Spotkanie

Zapisy

Zapisy

Podczas spotkania dowiecie się, czym jest art & science i dlaczego warto wykorzystywać działania z pogranicza nauki i sztuki jako innowacyjne i głęboko zaangażowane działania na rzecz pogłębiania odpowiedzialności i świadomości społecznej.

W pierwszej części, na podstawie kilku projektów, omówimy ważkie współcześnie tematy związane z szeroko pojętą ekologią oraz społecznym wpływem najnowszych rozwiązań biotechnologicznych. Rozważymy na ile omawiane prace mogą być przydatne w wymiarze edukacyjnym. W drugiej, warsztatowej części spotkania wykorzystamy zdobytą wcześniej wiedzę by opracować możliwe scenariusze wydarzeń prospołecznych w omawianych kontekstach.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy (na obie jego części) pod adresem robertstatkiewicz@bemowskie.pl

O prowadzącej:
Joanna Jeśman – doktor kulturoznawstwa i anglistka. Prowadzi badania na pograniczu humanistyki i nauk o życiu w perspektywie posthumanistyki, studiów nad nauką i humanistyki medycznej. Zajmuje się też działaniami upowszechniającymi i popularyzującymi naukę oraz komunikacją naukową. Współpracowała z Waag Society. Institute for Art, Science and Technology w Amsterdamie, Uniwersytetem w Amsterdamie w ramach międzynarodowego konsorcjum „Museums, Medicine and Society” oraz z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  miedzynarodowego     pierwszej     edukacyjnym     omowimy     czesci     badania     jako     przydatne     odpowiedzialnosci     szeroko     drugiej     nauka     podstawie     spolecznym     pojeta     medycznej     museums     rozwazymy     dzialania     science     institute     centrum     opracowac     komunikacja     biotechnologicznych     ramach     humanistyki     wazkie     technology     jednak     warto     sztuki