Going. | Sympozjum / Pokój! Pokój dalekim i bliskim - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Sympozjum / Pokój! Pokój dalekim i bliskim

11:00 | Środa, 17 stycznia 2018
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Inne

Free

Free

"Pokój! Pokój dalekim i bliskim!" – pod tym hasłem zaczerpniętym z Księgi proroka Izajasza (Iz 57,19) odbędą się obchody XXI Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, który przypada 17 stycznia 2018 roku.

Muzeum POLIN włączyło się w obchody i zaprasza na specjalne wydarzenia. 17 stycznia odbędzie się sympozjum "Pokój! Pokój dalekim i bliskim" z udziałem arcybiskupa Grzegorza Rysia - Metropolity Łódzkiego, rabina Michaela Schudricha - Naczelnego Rabina Polski, rabinki Małgorzaty Kordowicz i siostry Anny Bodzińskiej.

Więcej informacji o panelistach: http://bit.ly/2CIzkjA

17 stycznia, wstęp wolny, sala konferencyjna A

Przed sympozjum zapraszamy na wspólną modlitwę w sali pomnikowej. W trakcie sympozjum zastanowimy się nad głównym tematem Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce mianowicie nad określeniem "pokój dalekim i bliskim". Jak w tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej jest rozumiany pokój? Czy rozumienie pokoju w judaizmie i chrześcijaństwie bardzo się różni? Czy nastąpiła jakaś ewolucja tego określenia? Kim są dalecy i kim są bliscy? Kogo tak nazywamy i dlaczego? Co oznaczają te pojęcia w obu tradycjach religijnych? Kogo one dotyczą?

Moderatorem sympozjum będzie prof. Jan Grosfeld z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor Grosfeld jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski do dialogu z judaizmem, redaktorem naczelnym czasopisma "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka".

Program obchodów XXI Dnia Judaizmu w Muzeum POLIN: http://bit.ly/2CIzkjA

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  judaizmem     tradycjach     sali     uniwersytetu     httpbitly2cizkja     pomnikowej     modlitwe     rozni     jest     instytutu     okreslenia     chrzescijanstwie     wolny     czlonkiem     wyszynskiego     bliskim     rozumiany     stefana     naczelnym     informacji     obchody     siostry     polsce     polski     aprzed     roku     tematem     pokoju     rabinki     anny     bardzo     dalekim