Going. | Klub Pracy Twórczej Pipsztyk - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury / KPCK

Klub Pracy Twórczej Pipsztyk zaprasza Słuchaczy Akademii Sztuk Wszelakich, Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora Złota Jesień na zajęcia z rękodzieła artystycznego. Grupa od 7 listopada będzie realizować zajęcia we środy w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w godz. 9:00-10:30. Opiekunem Klubu jest Mateusz Grzębski.

Klub Pracy Twórczej Pipsztyk powstał pod koniec 2015 roku z inicjatywy kierownika Pracowni Integracji Międzypokoleniowej Juliana Waszaka i instruktora Mateusza Grzębskiego. Od tego czasu osoby uczestniczące w zajęciach mają okazję poznać nowe techniki plastyczne oraz różnorodne formy rękodzieła artystycznego. Spośród zrealizowanych warsztatów przeprowadzone zostały tematy takie jak: masa solna, układanie kompozycji kwiatowych, quilling, sucha porcelana, decoupage, ozdabianie mebli czy papierowa wiklina. Pipsztyk aktywnie uczestniczy w wielu akcjach o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez Pracownię Integracji Międzypokoleniową. Poza częścią warsztatową, Pipsztyk to również miejsce spotkań w miłej atmosferze i możliwość pokazania swoich pasji i talentów innym uczestnikom zajęć. Prace Klubu od 2017 roku na prośbę Uczestników prowadzi Mateusz Grzębski.

Opublikował: Julian Waszak

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej