Muzeum Narodowe w Poznaniu, The National Museum in Poznań

Poznań, Aleje Karola Marcinkowskiego 9

Spotkanie będzie poświęcone roli Seweryna Mielżyńskiego i jego brata Macieja w tworzeniu podstaw społeczeństwa obywatelskiego: polskich stowarzyszeń i organizacji mających na celu wzmocnienie tożsamości i spójności narodowej i społecznej. Były to m.in. Spółka Akcyjna Bazar, ...