TONY

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 20c

Po przerwie wracamy do TONÓW z drugą serią spotkań z cyklu „Kulturowa tożsamość Czarnej Ameryki”. Śledzimy historię muzyki soul, czy hip-hop z ich społecznymi kontekstami. Do tej pory tematami spotkań były m.in. Renesans Harlemu, różne formy walki o równouprawnienie ...