Muzeum Lubelskie w Lublinie

Lublin, Zamkowa 9

Wiarę, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią człowieka, lecz trwa w zaświatach, można zaliczyć do fundamentalnych tez wielu cywilizacji rozwijających się na przestrzeni dziejów. Postrzeganie śmierci jako momentu przejścia, od którego rozpoczyna się wędrówka ku wieczności ...